Vi visar vägen till trygga lösningar

Teknikkonsulter inom geoteknik och miljö

Geotechnica erbjuder tjänster inom bland annat Geoteknik, Miljötekniska markundersökningar och Villaundersökningar

Nyheter

Inhouse Tech Geoteknik byter namn till Geotechnica. Namnbytet sker i samband med att Geotechnica Holding köper Inhouse Techs aktier inom geoteknikverksamhet.

Vi ser fram emot spännande utmaningar!

Kontakt
Geotechnica-Marcus
Marcus Dahlström

076 314 46 04

Geotekniska fältundersökningar, utredningar och konstruktioner i bygg- och infrastrukturprojekt.
 

Miljötekniska markundersökningar av områden som behöver utredas med avseende på förekomst av föreningar eller andra miljöstörande ämnen

Geotekniska och miljötekniska undersökningar inför bygglovsansökningar för villor och mindre fastigheter på uppdrag av privatpersoner.