MILJÖ

Ta tempen på miljön

Miljötekniska markundersökningar

Geotechnica utför miljötekniska markundersökningar av olika områden som behöver utredas med avseende på förekomst av föreningar eller andra miljöstörande ämnen. Anledning till undersökningen kan vara en exploatering som kan innebära förändrad markanvändning med ny detaljplan som följd. Detta kan ställa nya krav vad gäller föroreningsförekomst och åtgärder som kan följa av detta.

Undersökningar kan även behöva göras vid akuta utsläpp/läckage för att bestämma utbredningen och för att utgöra beslutsunderlag för möjliga åtgärder. Inför överlåtelser av fastigheter bör undersökningar utföras för att kunna bedöma en eventuell miljöskuld.

Vi utför även miljöinventering av byggnader inför rivning eller ombyggnad samt radonmätning i mark.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie nedan.

Geotechnica-Marie
Marie Cedhagen

070 270 94 18

Läs mer om vad Geotechnica kan

Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att göra din upplevelse av webbplatsen så bra som möjligt. Genom att klicka ” Jag förstår” accepterar du alla cookies.