Geotechnicas Policy

För att upprätthålla högt kundvärde så följer vi våra policy inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och integritetspolicy samt uppfyller kraven enligt ISO.
Tryck på länkarna nedan för att se mer.  

ISO

Kvalitetspolicy

Företagets kunder skall känna att Geotechnica erbjuder attraktiva lösningar och är en pålitlig samarbetspartner som utför uppdrag med rätt kvalitet till kunden.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Fullgöra våra åtagande i rätt tid.
 • Förstå våra kunders krav och förväntningar och leva upp till dem.
 • Ha ett nära samarbete med kunden och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
 • Föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till projektets hela livslängd.
 • Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.
 • Prioritera förebyggande kvalitetsåtgärder och ständigt eftersträva kvalitetsförbättringar.
 • Säkra kvaliteten i varje process inom vår verksamhet.
 • Systematiskt återföra information från marknaden som underlag för ständiga förbättringar.
 • Följa lagstiftningen och vara uppdaterade på nya normer och krav.

Miljöpolicy

Vi skall bedriva ett aktivt arbete för att minska företagets miljöpåverkan både i det interna arbetet och i våra kunders projekt. Vi eftersträvar att i våra projekt utarbeta den miljömässigt bästa totallösningen.

I all verksamhet skall gällande lagar och förordningar efterlevas och företaget skall verka för en positiv utveckling på miljöområdet. En kontinuerlig uppdatering sker inom förtaget av gällande lagar och regler.

Arbetsmiljöpolicy

Geotechnica strävar efter att vara en arbetsplats med säkra, utvecklande och hälsosamma arbetsförhållanden avseende både fysisk och psykisk arbetsmiljö såväl på kontoret, i fält som ute hos kund. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats som präglas av våra gemensamma värderingar, omtanke och respekt för att samtliga medarbetare ska trivas och kunna utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Geotechnica och dess medarbetare samverkar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. samtliga medarbetare delat ansvar för att aktivt arbeta med arbetsmiljön och verka för ständig förbättring
 • Samtliga medarbetare ska få rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en god arbetsmiljö och rätt arbetsbelastning.

På Geotechnica har samtliga medarbetare delat ansvar för att aktivt arbeta med arbetsmiljön och verka för ständig förbättring.

Jämställdhetspolicy

Geotechnicas övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i all vår verksamhet.

Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget.

Olikhet är en tillgång där varje individs unika egenskaper och kompetens värdesätts. Alla respekteras oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, utbildning eller ålder. Kvinnor och män värderas lika, har samma villkor och möjligheter. Mobbning, trakasserier och andra negativt präglade attityder och handlingar accepteras inte.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Arbetsplatsens utformning lämpar sig lika väl för kvinnor som för män.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Förebygga och förhindra trakasserier.
 • Erbjuda lika möjligheter för alla medarbetare till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
 • Främja en jämn könsfördelning inom alla verksamheter.
 • Ge alla medarbetare lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor.

Integritetspolicy

Den 25 Maj 2018, ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av detta har vi på Geotechnica tagit fram en integritetspolicy som redovisar hur vi behandlar personuppgifter.

Vill du veta mer?

Kvalitetspolicy

Företagets kunder skall känna att Geotechnica erbjuder attraktiva lösningar och är en pålitlig samarbetspartner som utför uppdrag med rätt kvalitet till kunden.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Fullgöra våra åtagande i rätt tid.
 • Förstå våra kunders krav och förväntningar och leva upp till dem.
 • Ha ett nära samarbete med kunden och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
 • Föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till projektets hela livslängd.
 • Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.
 • Prioritera förebyggande kvalitetsåtgärder och ständigt eftersträva kvalitetsförbättringar.
 • Säkra kvaliteten i varje process inom vår verksamhet.
 • Systematiskt återföra information från marknaden som underlag för ständiga förbättringar.
 • Följa lagstiftningen och vara uppdaterade på nya normer och krav.

Miljöpolicy

Vi skall bedriva ett aktivt arbete för att minska företagets miljöpåverkan både i det interna arbetet och i våra kunders projekt. Vi eftersträvar att i våra projekt utarbeta den miljömässigt bästa totallösningen.

I all verksamhet skall gällande lagar och förordningar efterlevas och företaget skall verka för en positiv utveckling på miljöområdet. En kontinuerlig uppdatering sker inom förtaget av gällande lagar och regler.

Arbetsmiljöpolicy

Geotechnica strävar efter att vara en arbetsplats med säkra, utvecklande och hälsosamma arbetsförhållanden avseende både fysisk och psykisk arbetsmiljö såväl på kontoret, i fält som ute hos kund. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats som präglas av våra gemensamma värderingar, omtanke och respekt för att samtliga medarbetare ska trivas och kunna utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Geotechnica och dess medarbetare samverkar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. samtliga medarbetare delat ansvar för att aktivt arbeta med arbetsmiljön och verka för ständig förbättring
 • Samtliga medarbetare ska få rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en god arbetsmiljö och rätt arbetsbelastning.

På Geotechnica har samtliga medarbetare delat ansvar för att aktivt arbeta med arbetsmiljön och verka för ständig förbättring.

Jämställdhetspolicy

Geotechnicas övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i all vår verksamhet.

Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget.

Olikhet är en tillgång där varje individs unika egenskaper och kompetens värdesätts. Alla respekteras oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, utbildning eller ålder. Kvinnor och män värderas lika, har samma villkor och möjligheter. Mobbning, trakasserier och andra negativt präglade attityder och handlingar accepteras inte.

Denna policy uppfyller vi genom att:

 • Arbetsplatsens utformning lämpar sig lika väl för kvinnor som för män.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Förebygga och förhindra trakasserier.
 • Erbjuda lika möjligheter för alla medarbetare till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
 • Främja en jämn könsfördelning inom alla verksamheter.
 • Ge alla medarbetare lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor.

Integritetspolicy

Den 25 Maj 2018, ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av detta har vi på Geotechnica tagit fram en integritetspolicy som redovisar hur vi behandlar personuppgifter.

Vill du veta mer?

Självklart är vi ISO certifierade!

Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att göra din upplevelse av webbplatsen så bra som möjligt. Genom att klicka ” Jag förstår” accepterar du alla cookies.