Fältundersökningar i vatten

Geotechnica har i uppdrag av Per Aarsleff A/S utfört fältundersökningar i vatten.Under 2022 utfördes undersökningar för fastställande av pållängder för nya Farehamns kajen i Varberg. Uppdraget var utmanande med stora djup till berg och av mycket fast morän ovan berg. Redovisningen av sonderingarna utfördes som en 3D-jord/berg modell som var underlag för beställning av grova […]

Fältundersökningar i vatten Läs mer »