Återuppbyggnad av E6:an efter skredet i Stenungssund

5 juli öppnar E6 Stenungsundsmotet. 
Geotechnica
har varit del i återuppbyggnaden av E6:an efter skredet i Stenungssund tillsammans med Peab, Trafikverket och Cowi.
 

Vi ingick i entreprenören Peab:s organisation med geotekniker där vi kunnat bidra med expertkompetens inom jordförstärkning med kalkcementpelare samt att vi även kunde bidra med kunskap och erfarenhet från liknande situationer med återuppbyggnaden efter liknande skred i kvicklera. 

Inledningsvis under november till januari bestod arbetsuppgifterna främst av arbetsberedningar och stabilitetskontroller för avlastning av jordmassor från skredområdet öster om E6:an. Samt av att bilda sig en uppfattning om hur man på ett säkert sätt kunde komma in i området och börja utföra geotekniska undersökningar, bygga arbetsvägar och planera för entreprenadarbeten. 

En tidig åtgärd var att planera och säkerställa access för att komma in med maskiner för att installera KC-pelare i ett provområde. Program för provpelare med olika bindemedel, diameter på pelare och mängd bindemedel togs fram. Några dagar innan jul kunde entreprenören Dmixab komma in i området och installera provpelare, vilket var en tidig milstolpe i projektet. Under julhelgen fick pelarna härda och inledningen av 2024 bestod av provning av pelarna för bestämning av bindemedel, pelardiameter, mängd bindemedel och installationsparametrar. I mitten/ slutet av januari kunde bindemedel, mängd och diameter bestämmas för entreprenaden. 

Därefter vidtog en intensiv period för oss geotekniker från Peab, Cowi och Trafikverket att tillsammans projektera en robust och säker lösning för återuppbyggnaden av vägen.  

Inledningsvis utfördes omfattande fältundersökningar där Geotechnica bidrog med en borrigg i projektet. Totalt utfördes närmare 200 borrpunkter.  

Projekteringen pågick parallellt med produktionen där vi startade installation av KC-pelare i februari från söder för E6:an. KC-pelare installerades för södra delen av E6:an medan norra delen stabiliserade med lättfyllning av skumglas.

Det är med stolthet som vi fått vara med i Peabs organisation genom hela resan från starten i november med skredsäkring till färdig väg i juni. Projektet har speglats av tillit, samarbete och öppen dialog mellan alla parter där vi tillsammans jobbat fokuserat genom hela resan. 

Läs mer om händelsen på Trafikverket

Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att göra din upplevelse av webbplatsen så bra som möjligt. Genom att klicka ” Jag förstår” accepterar du alla cookies.