Återuppbyggnad av E6 Stenungsundsmotet

Återuppbyggnad av E6:an efter skredet i Stenungssund 5 juli öppnar E6 Stenungsundsmotet. Geotechnica har varit del i återuppbyggnaden av E6:an efter skredet i Stenungssund tillsammans med Peab, Trafikverket och Cowi.  Vi ingick i entreprenören Peab:s organisation med geotekniker där vi kunnat bidra med expertkompetens inom jordförstärkning med kalkcementpelare samt att vi även kunde bidra med kunskap […]

Återuppbyggnad av E6 Stenungsundsmotet Läs mer »